31 maj 2017

En nyckel till intergration

Sex- och samlevnadsutbildning är en nyckel till integration. Lyssna på David Saleh som har sammanställt Sveriges första läromedel i sex och samlevnad för nyanlända. Våga prata om det.

En idé

30 maj 2017

Om sekulärhumanister talade som en del kristna

Rasistiska stereotyper

Kunskapsbanken Bilders Makt är en ny webbplats för kunskap om rasistiska stereotyper.
Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck.

29 maj 2017

The European Freedom of Thought Quiz

Europeiska humanistfederationen har gjort en frågesport om situationen för sekularismen i Europa:
The European Freedom of Thought Quiz
Testa vad ni kan. Den första av 12 frågor lyder:

Vilket europeiskt land har den lägsta andelen kyrkobesökare?

  • Frankrike
  • Estland
  • Belgien
  • Norge

28 maj 2017

Spagettikyrkan sprider sina nudlar

I SR:s Godmorgon, världen! sändes ett längre reportage om Spagettikyrkan i Nya Zeeland. Detta är ett samfund som tror på Flygande spagettimonstret och som många religioner har de en del otroliga berättelser och humoristiska ritualer, men samtidigt förespråkar de en sund skepticism.

Spagettikyrkan i Nya Zeeland ska inte blandas ihop med Spagettikyrkan i Sibbhult. Den senare verkar vara en fraktion inom Svenska kyrkan, en synkretism mellan Spagettimonstrets lära och kristendomen, speciellt anpassat till barn.

Hur gravitationen formar våra liv

Gravity and Me The Force that Shapes Our Lives, en BBC dokumentär från 2017 med Jim Al-Khalili.

27 maj 2017

Är konfirmander dumma?

Detta var den lätt provocerande titeln på ett debattinslag i dansk radio. Lone Ree Milkær (Humanistisk Samfund) och Anders Stjernholm (Ateistisk Selskab) debatterade detta med två danska präster och lyssnare.

För de som förstår lite danska blev det en intressant diskussion om vad konfirmation i Danmark handlar om eller borde handla om. I landet konfirmeras mer än 70 procent av ungdomarna i 14-15-års åldern och för många ungdomar handlar det om en stor fest och dyra presenter, men enligt debattörerna håller det på ändras. De kristna konfirmationerna verkar, enligt prästerna i diskussionen, handla om solidaritet och öppna diskussioner om existentiella frågor - mycket likt humanistiska konfirmationer.

Skillnaden med Sverige är slående där endast ca 30% av ungdomarna konfirmerar sig och Svenska kyrkan måste marknadsföra dem som ibland helt kostnadsfria sommarläger med segling, utlandsresor och dataspelande. Därför kanske det inte är relevant att göra motsvarande debattprogram i Sverige.

Lyssna på den danska debatten.

Humanismens ursprung och framtid

Föreläsning med filosofiprofessor A.C. Grayling.
"If you say to people, the life that would be really worth living for you is the life you have thought about and chosen, implies that the idea of a good and a worthwhile life is a very individual idea. That not the chase that there´s one answear for everybody on the planet what a good life is. There´s not a one size fits all view about the nature of a good and worthwhile life. But each individual has to think for himself and herself about what he or she is..."
Föreläsningen är 30 minuter, därefter följer ett samtal om ämnet.

26 maj 2017

Diskriminering i Iran

Homosexuella piskas i Indonesien

Sveriges statschef och representanter från regeringen har besökt Indonesien samtidigt som homosexuella piskas offentligt som ett skådespel för folket.

Regeringen skriver att Indonesien är "världens tredje största demokrati" och att statsbesöket är "ett tillfälle att långsiktigt stärka de politiska, ekonomiska och kulturella relationerna mellan Sverige och Indonesien."

Indonesien borde inte kallas demokrati. Det borde krävas en vilja att upprätthålla mänskliga rättigheter och skydda minoriteter för att få kallas demokrati.

Tydligen ska den avskyvärda behandlingen av homosexuella tagits upp vid statsbesöket, men det borde framgå från regeringen att relationerna till Sverige inte är goda så länge detta fortgår.

25 maj 2017

Glad handduksdag!

Sekulär andlighet

Tidigare i maj skrev jag och Patrik Lindenfors en artikel där vi hävdade att andlig utveckling inte behöver religion. Vi förklarade dock inte i inlägget vad andlighet är. Detta är mitt försök fånga begreppet.

Andlighet är en högre eller kraftfullare form av medvetande. Det kan handla om reflekterande över existentiella frågor; vad är meningen, vad är värdefullt, vad är mitt sammanhang - men det kan också bestå av förundran; intensiv njutning eller starka sinnesupplevelser. Andlighet kan upplevas i avskildhet, i naturen eller med familj och vänner. Andlighet är en subjektiv upplevelse. Andlighet utveckling handlar om att stärka sin livskraft eller livslust.

För den som vill höra vad andra sekulär personer har att säga om andlighet rekommenderas:

24 maj 2017

Humanismen behöver inte människan

En kort artikel om transhumanism och posthumanism påminde mig om att humanism som livsåskådning eller livsfilosofi ibland på ett felaktigt sätt kopplas ihop med människan. Detta misstag görs ibland av humanister, men oftast av de som kritiserar humanismen och ser livssynen som förlegad.

Min uppfattning om humanismen är att den kommer från människan, men inte behöver människan för att finnas. Men innan jag utvecklar detta, tittar vi på hur artikeln förklarar begreppen transhumanism och posthumanism:
Transhumanismen har sina rötter i Renässansen och förnuftet. Den diskuterar hur teknik och människa borde interagera genom enhancement, digitalisering samt genom att omvälva natur, kultur och samhälle. Människan ställer sig i centrum, som i Giovanni Pico della Mirandolas “Oration om människans värdighet” genom ett rationellt, logiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Om vi förändrar en människas kropp och sinne så kommer den att gå över till att bli någon annan sorts existens (transition). Postmänniskor är något som vi kommer att bli.
Posthumanismen har sina rötter i postmodernismen och utvecklades ur poststrukturalismens steg bort från humanismen. Människan står inte i centrum och bör förstås som en social och kulturell konstruktion. Det är olika system som står i förgrunden. En dramatisk förändring av kropp och sinne förändrar vad en människa är, men det är fortfarande en människa om den beskrivs som en sådan. Postmänniskor är något som vi alltid varit.
En detalj att reflektera över är hur ordet "vi" används och vad det står för i dessa två styckens avslutande meningar. Förmodligen avses med "vi" en grupp mänskliga individer, kanske hela mänskligheten. Om "vi" är samma sak i de båda förklaringarna kan inte transhumanism och posthumanism vara sanna samtidigt. Oavsett hur det förhåller sig med detta, så förenas de två tankesystem av en kritik mot humanismen.

Det har säkert funnits och finns även idag tillfällen då posthumanismens kritik av humanismen är relevant. Men dagens humanism har i stort införlivat posthumanismen. Människan anses inte stå i centrum, mer än i ett hänseende: Det är den subjektiva mänskliga upplevelsen med alla dess brister vi måste utgå ifrån. En sund humanism ser människan som både en produkt av evolutionen och som en social och kulturell konstruktion.

I artikeln formuleras transhumanismens kritik så här:
Problemet transhumanismen har med sin föregångare humanismen är att den fokuserar på människans begränsningar, snarare än dess potential. När humanismen ser människan som oföränderlig, så kommer man inte ifrån intrycket att denna värdighet kommer från en transcendental källa.
Den kritik är helt felaktig när det gäller dagens humanism. Människans begränsningar är väsentliga för denna livssyn, men bara som avstamp för att ta till vara potentialen. Och dagens humanism ser verkligen inte människan som oföränderlig, vare sig som produkt av evolutionen eller som social konstruktion. Någon transcendent källa finns inte.
Men hur förhåller sig då humanismen till människan? Humanismen ser människan som en social varelse med förmåga till förnuft, dock har den brister i förmågan att observera omvärlden på ett korrekt sätt och brister i förmågan att fatta etiska beslut. För att nå människans potential förespråkar humanismen vetenskap som metod för att utforska omvärlden och reflektion, medkänsla, sociala aktiviteter och samarbete, på lokal såväl som kosmopolitisk nivå, för att fatta etiska beslut. Detta är en livssyn som till stor del överensstämmer med transhumanismens synsätt.

Dock finns det frågor som är avgörande både i samtiden och framtiden, där humanismen inte får förföras av post- eller transhumanism. Humanismen får aldrig glömma att människan är en produkt av evolutionen och del av naturen, men det innebär inte att humanismen strävar efter att bevara människan som art. Humanismen får inte heller, utan att bli något annat, glömma medkänsla till andra individer och ansvar för hur ens egna handlingar påverkar andra. Slutligen får inte humanismen glömma att individen har brister i förmåga att söka sanningen med avseende på moral, mening och verklighetens beskaffenhet.

Det är här transhumanismen utmanar. Transhumanismen, som jag sett den, har inte samma inbyggda gränser. Den kan både utrota människan och stå i konflikt med humanismen som idé.

Humanismen som livsåskådning kan överleva även om människan försvinner. Detta så länge det finns individer som inser sina egna brister och vill göra något åt detta tillsammans med andra. Humanismen kommer från människan och har införlivat mänsklig visdom, men är numera som idétradition självständig människan.

23 maj 2017

Trump uppmanade till fördrivning av ateister

USA:s president Donald Trump besökte för två dagar sedan "det magnifika kungariket Saudiarabien". Presidenten deltog i öppnandet av ett globalt center för motverka extremist ideologier och han höll ett tal om extremism där det hänvisades till Gud gång på gång. Bland annat sa Trump:
Our goal is a coalition of nations who share the aim of stamping out extremism and providing our children a hopeful future that does honor to God.
Man kunde tro att centret och koalitionen som ska motverka extremism skulle börja med att bekämpa Wahhabismen i Saudiarabien, en av vår tids mest skadliga ideologier, men Donald Trump hade inte ett negativt ord att säga om regimen i landet han besökte.

Istället sällade han sig till de politiker som hävdar att islamistiska terrorister inte följer "riktig" islam.
Every time a terrorist murders an innocent person, and falsely invokes the name of God, it should be an insult to every person of faith.Terrorists do not worship God, they worship death.
Och Gud kommer döma oss...
If we do not stand in uniform condemnation of this killing—then not only will we be judged by our people, not only will we be judged by history, but we will be judged by God.
Vilken Gud då, Donald? Allah eller Kristus?

I sin avslutning vände sig Trump till närvarande representanter för olika arabländer:
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and extremists. Drive. Them. Out.
DRIVE THEM OUT of your places of worship. DRIVE THEM OUT of your communities.DRIVE THEM OUT of your holy land, and DRIVE THEM OUT OF THIS EARTH.
Detta vore en god uppmaning om det inte vore så att dessa länder delvis har en sjuk syn på vilka som är terrorister. I Saudiarabien klassas ateister som terrorister och människor som kritiserar religiöst förtryck på ett fredligt sätt fängslas och betraktas som terrorister.

En som till skillnad från Donald Trump har en moralisk ryggrad är Yann LeCun, chef över AI-forskning på Facebook. Han blev nyligen inbjuden till att föreläsa i Saudiarabien, men tackade nej med motiveringen att han är terrorist (ateist) och förespråkare av rationalism, humanism och kvinnors rättigheter.

Regimen i Saudiarabien måste ställas till svars för den extremistiska ideologi de företräder.

Vad är humanism?

Paul Tobin, grundare av Humanist Society (Singapore), svarar.

22 maj 2017

Stephen Fry förargade inte tillräckligt många

I maj anklagades Stephen Fry för hädelse i Irland. Ärendet lades ned av polisen eftersom inte Frys hädiska eller som andra ser det korrekta observation om Guds karaktär inte resulterat i tillräckligt mycket upprörda känslor.

Michael Nugent från Atheist Ireland berättar om irländska blasfemilagen och förklarar varför den både är skrattretande och farlig.

19 maj 2017

Fake news skadar

16 maj 2017

”Därför bör svenska kyrkans nya film inte visas i skolan”


”Det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film, istället för att på ett rakt och hederligt sätt faktiskt berätta om hur detta komplexa spänningsfält ser ut”, skriver Christer Sturmark idag i en debattartikel på Dagens Samhälle.
Under vetenskapsfestivalen i Göteborg premiärvisades en film producerad av Svenska kyrkan, avsedd att användas i undervisningen i Sveriges gymnasieskolor.
Filmen heter ”Gud och Big Bang” och kan ses här. Den handlar enligt kyrkans pressmeddelande om ”mötet mellan religion och naturvetenskap”.
Jag medverkar själv i filmen.
Det skulle jag inte ha gjort om jag hade känt till filmens manipulativa syfte. Filmen ger en falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap. Därför hoppade jag av seminariet i Göteborg som hölls i samband med filmpremiären.
Att det är principiellt möjligt att förena (vissa specifika) gudsbegrepp med en acceptans av vetenskapen är förstås trivialt sant. Men så ser det inte ut i världen.
I själva verket föreligger en djupgående konflikt mellan religion och vetenskap i stora delar av världen. Detta mörkas helt och hållet i filmen.
Läs hela artikeln här.

Se Svenska kyrkans film Gud och Big Bang nedan.

Aldous Huxley om individens frihet

15 maj 2017

14 maj 2017

Vad är entropi?

13 maj 2017

Därför ogillade Sokrates demokratiFilosofi krånglar alltid till allting.

Alice Roberts – Varats förunderliga osannolikhet

12 maj 2017

11 maj 2017

Cornflakes fungerar inte mot onani

John Harvey Kellogg uppfann cornflakes för att förhindra onani och han var en kraftfull förespråkare av manlig omskärelse som ett annan sätt att förhindra detta. Även om få idag har Kelloggs starka religiöst motiverade åsikter om masturbering och ovetenskapliga föreställningar om hur det motverkas, fortsätter en stor andel amerikanska föräldrar att omskära sina barn utan deras medgivande. I 120 år har amerikanerna ätit cornflakes och de fortsätter onanera.

9 maj 2017

Ärkebiskopen målar upp en påhittad motståndare

Antje Jackelén skrev 7 maj ett högst märkligt debattinlägg om barns andliga utveckling. Humanisterna svarar henne idag:
Det är en mycket oärlig artikel Antje Jackelén producerat, där hon utan grund sätter likhetstecken mellan andlig och religiös utveckling, samt argumenterar mot en påhittad motståndare med hjälp av en kombination av självklarheter och plattityder. Debatten om barns religionsfrihet förtjänar bättre.
Läs hela repliken på SvD Debatt.

4 maj 2017

Jesus and Mo förklarar kristendomen

Plötsligt faller allt. På plats alltså.

3 maj 2017

Skep-humanistiska podcasten Radio Houdi har nått 200 podcastavsnitt

Radio Houdi firar podcastavsnitt #200 med extra långt avsnitt!

Datorstrul gjorde att avsnitt 200 är en vecka försenad. Men John och Anders kompenserar med extra långt avsnitt.

Första avsnittet av Radio Houdi såg sitt ljus för fem år sedan den 28 februari, 2012.

Har diskuteras Valborgsmässoafton och 1 maj. Hur fjärde versen i Internationalen ofta “glöms bort”. Hur en hollywoodmentalist kan flyga över hela världen utan smartphone eller mobiltelefon.
Hur äckliga “medium” utnyttjar terrorattacken i Stockholm för sin bedrägeriverksamhet och hur religiösa samfund försöker värva medlemmar genom terrorattacken.
Ska man få bära slöja om man jobbar på SAS? Svenska Kyrkan förlorar fler och fler medlemmar och Jehovas Vittnen förbjuds i Ryssland.
Stämmer det att en dödsdömd fånge i USA valde att äta upp en Bibel som sista måltid? Stämmer det att man späder ut bränslet i flygplanen med aluminium?
Räkor döps efter kända musiker och band.
Anders delar också ut Veckans Klappträ innan vi stänger dörren för avsnitt 200.2 maj 2017

Varför krymper inte får i regn?

En av alla de frågor vetenskap kan besvara.

1 maj 2017

Öppen tråd (maj 2017)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen. Det kan också handla om tips från läsare om intressanta artiklar och händelser, samt förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen.

Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet i högerspalten.

Budapestbakelsen
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se