30 aug. 2017

"Jo, barn kan lära sig simma utan burkini"

Ihop med Amineh Kakabaveh kommenterar jag i en debattartikel att flickor, i samband med skolans simundervisning, har fått låna burkini av Hässleholms kommun. I medierapporteringen av detta missas jämställdhetsperspektivet och skolans uppdrag.
Det är de normer och värderingar som gör att behovet av burkini finns som borde diskuteras och det är detta kommunen och skolan borde få frågor om.
Skolan har ett uppdrag att verka för jämställdhet som grundläggande demokratiskt värde. Detta ska både förmedlas teoretiskt och visas praktiskt.
När flickor och pojkar anses vara olika, till den grad att de tvunget måste behandlas olika, råder inte jämställdhet.När flickor ska skyla sina kroppar, men det inte ställs motsvarande krav på pojkar, råder patriarkala könsnormer. Just sådana traditionella könsnormer som skolan har i uppgift att motverka.
När det uppstår behov av burkini för att barn ska kunna delta i simundervisningen borde alla varningsklockor ringa hos dem som arbetar för jämställdhet. Hur sköter skolan sitt uppdrag för att verka för jämställdhet? Vilka extrainsatser görs nu? Hur mycket extra resurser skjuter kommunen till för att arbeta med jämställdhet i skolan?
Skolan ska vara en fri arena och plats där barn, inte minst flickor, kan frigöra sig och få lära sig sina mänskliga fri- och rättigheter.
Läs debattartikel i Aftonbladet.

1 kommentar:

Rickii sa...

Hej Ulf!

Din och Amineh Kakabavehs artikel som var införd i Aftonbladet onsdagen den 30 augusti 2017 läste jag med stor beundran över att ni så tydligt belyser vad som är kärnans punkt nämligen att "Skolan" skall vara fri från religiöst inflytande samt påverkan. Precis som ni skriver så skall skolan verka för demokrati, objektivitet samt jämställdhet och detta allt enligt skollagar utfärdade av Regeringen samt och läro- och skolplaner av Skolverket.

Själv skrev och bemötte jag Helsingborgs kommunalråd Annika Román (MP) nu i april /.../Skriver till Er med anledning av rubriken ”Att förbjuda slöja i grundskolan blir ett slags översitteri med jämställdhet som täckmantel” /::/
Hennes artikel var införd i Sydsvenskan den 29 mars 2017. Min kritik gick ut på att det förekommer faktafel samt upplysning om att bära slöja i tidig ålder inte alls är frivilligt. Om det nu är så frivilligt som man säger då kan det väl inte vara så svårt att ta av sig olika former av slöjor som t.ex. Burka, niqab, chador m.fl. i det offentliga rummet.
Tyvärr fick jag aldrig något svar varken från henne eller andra av hennes partikolleger i Helsingborgs Miljöparti.

Under världsmästerskapet i schack för damer i Iran i våras(2017) så fanns här ingen frivillighet. Alla kvinnliga deltagarna i mästerskapet avkrävdes att de måste bära slöja under speltid annars var man utesluten ur spelen. Vår egen Pia Cramling fick spela med slöja (http://www.schack.se/category/damschack/).
Min kritik över tillståndet för de kvinnliga spelarna skickade jag till Sveriges schackförbund samt större delen av deras lokalavdelningar samt till FIDE (Fédération Internationale des Échecs).
Total tystnad.


Skolan är idag är utsatt från många håll och kanter och mest högljudd och medial framtoning har det Islamistiska religiösa- och politiska ledarskapet i Sverige. Man har en mycket aggressiv och provocerande taktik och strategi för att driva igenom Islams, sharia och koranens värderingar, lagar och normer.
I vårt demokratiska och sekulära samhälle är och skall skolan vara en frizon från allehanda religiösa och övernaturliga inslag eftersom skolan ägs av och är medborgarnas och statens offentliga rum. Samma frizon skall gälla i landets övriga samhällsfunktioner som är kommunala, regional samt statliga.
Att den svenska kyrkan har insett att deras storhetstid håller på att fasas ut samt att deras interna lagar och förordningar inte står över den Svenska Lagen är enbart av godo och friskhetstecken för demokratin och den sekulära framtida utvecklingen för fria människor.

Själv har jag lämnat både den katolska- och den svenska kyrkan.
En av anledningarna var att Staten inte skall, via skattesedeln, driva in surt förvärvade inkomster, till de "ideella" religiösa samfunden som oftast har skattebefrielse beroende vilka verksamheter som man bedriver. Vi har ju trots allt föreningsfrihet. Ett försök gjordes att få staten att sluta att driva in pengar: Motion 2009/10:K298. Dags igen?

De två andra stora religionerna, Katolicismen samt Islam , är nästa stora utmaning att förändra både inifrån och utifrån av människor och organisationer som anser att människor kan skapa sina egna meningsfulla liv utan någon form av föråldriga manualer som t.ex.bibeln och koranen som rättesnöre och lag.

Därför är, vår skola och skolorna i demokratiska stater, av största viktig att försvara, bevaka och bevara för att inte religiösa samfund skall montera ner dessa av despotiska bokstavstrogna och renläriga eftersom de är ett enormt hot deras mångt och mycket odemokratiska och destruktiva verksamheter.

Till sist. Tack för er artikel!

Rickard Kentander

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se