29 okt. 2017

De mest ateistiska länderna

Att ett land till stor utsträckning klassas som ateistiskt innebär inte att det har ett gott politiskt system eller att befolkningen inte i stor utsträckning deltar i religiösa ritualer.

28 okt. 2017

Ateister i Arken

27 okt. 2017

Dekonstruktiv kritik & Christer Sturmark

Samtal om upplysning: frihet, jämlikhet och broderskap.

26 okt. 2017

Alice Roberts om sekulärhumanism

Christer Sturmark pratar sekulärhumanism med professorn, författaren och mediepersonligheten Alice Roberts.
My worldview is a belief in humanity and the goodness in humanity, and the fact that morals and ethics comes within us.

25 okt. 2017

Matematikens fundament

Matematikens fundament är logik, men hur långt räcker det?

24 okt. 2017

Luther gav oss allsång?!?

"Luther gillade att sjunga och spela [...] och Allsång på Skansen är ett av de populäraste TV-programmen". Detta får man reda på i en faktaspäckad kortfilm från Svenska kyrkan.

Men hur är det med orsakssambandet i titeln? Är det endast i länder med lutherska kyrkor folk sjunger tillsammans? Och välfärd? Exakthet i teologi och andra utsagor gav oss i alla fall inte Luther oss.

"Danskar är inte speciellt religiösa"

I detta avsnitt av Bread and Roses TV intervjuas Lone Ree Milkær, ordförande i danska Humanistisk Samfund. Det handlar om blasfemilagar och religion i Danmark.

23 okt. 2017

xkcd: Logik


21 okt. 2017

Klara Prowiser, 92, om hur hon lyckades fly på vägen till AuschwitzEn berättelse med twist - svår att se utan att få en tår i ögat.

20 okt. 2017

Ignoransens slöja

19 okt. 2017

Rätten till en värdig död – är det verkligen en rättighet?

Panelsamtal med Ingvar Gustafson (läkare, Humanisterna), Gunnar Pettersson (pastor Equmeniakyrkan), Johan Hultberg (riksdagsledamot (m)), Staffan Danielsson (RTVD, riksdagsledamot (c)) och Inga Lisa Sangregorio (författare). Samtalsledare Stellan Welin: ordförande Rätten Till en Värdig Död (RTVD)

18 okt. 2017

Vad är vetenskap

"Vetenskap är det bästa sättet vi känner till för att ta reda på hur vi och vår värld fungerar."

17 okt. 2017

Nåd utan Gud

Katherine Ozment med Seth Andrews talar om sekulär mening, syfte och "nåd".

16 okt. 2017

Kunskapen och dess fiender

Christer Sturmark samtalar med Åsa Wikforss. Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och har precis kommit ut med boken ”Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender”.

De pratar om den filosofiska kunskapsdefinitionen som har sina rötter i antikens Grekland, om sanningsteori och objektivitet och om kognitiva brister som bekräftelsebias och ”the backfire effect”.

15 okt. 2017

Your fatwa does not apply here

Karima Bennoune har skrivit boken Your fatwa does not apply here (2013). En läsvärd bok som handlar om muslimers kamp mot islamsk fundamentalism.

14 okt. 2017

Timothy Snyder: On Tyranny

Timothy Snyder samtalar med Martin Pollack om hans bok On Tyranny-Twenty lessons from the 20th Century.

13 okt. 2017

Bygga sekulära samfund

Chris Johnson samtalar med Chris Stedman om att bygga sekulära samfund.

12 okt. 2017

Negativt tänkande gör världen bättre

En föreläsning om det negativa med positivt tänkande, om det positiva med negativt tänkande, och om skillnaden mellan analytiskt tänkande och tänkandet om det negativa. Som alternativ till positivitetshetsen erbjuds inspiration från stoiker, filosofiska pessimister, buddhister och svårmodiga smålänningar. Föreläsare: Ida Hallgren, filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och leg. psykolog.

Einstein – troende, agnostiker eller ateist?

Humanisterna Kalmar har intervjuat idéhistorikern Per Sundgren om Albert Einstein och hans syn på religion. Sundgren har också startat stiftelsen Jämlikhetsfonden, vilket tas upp i intervjun.

11 okt. 2017

Vi tror på kärlek

Enlightenment Now

Steven Pinker talade vid Freedom From Religion Foundations nationella konvent 2017. Pinkers bok Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress kommer i februari nästa år.
Framsteg är inte en naturlag, utan en gåva av Upplysningens ideal: Förnuft, vetenskap och humanism. Endast genom att dedikerad oss till dessa ideal kan vi rimligtvis hoppas att framstegen fortsätter. 

10 okt. 2017

CRISPR - teknologin som kommer att ändra allt, för alltidCRISPR, "Årets genombrott 2015" håller vad det lovar. Det är en teknologi som kommer att förändra allt, för alltid. Ett Nobelpris kommer i framtiden säkerligen att delas ut till teknologins huvudsakliga upptäckare, Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier.

World Values Survey och integration

Statistik visar hur värderingar förändras över tiden.

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv.

9 okt. 2017

En stund av vila och trivialitet

Varför fortsätter Sveriges radio sända Helgsmål, 15 minuter varje lördag kväll? För den som bara lyssnar lördagens avsnitt Gud, utrbytarkungen [sic] är behållningen högst tveksam. I detta avsnitt får man höra prästen Camilla Lif tala om sin livserfarenhet:
Några konstnärer jag känner har berättat att, när de har inspiration, upplever som om de kopplar upp sig mot något. Att idéerna kommer till dem. Att de tar emot. Det låter nästan som andlighet, tycker jag. Men det säger jag inte, jag är försiktig med det.
Fast nu berättade Lif detta ändå, i en radiosändning. Hon är inte heller försiktig med att beskriva hur det är med ateister.
Motsatsen till konsten. Motsatsen till att något helt nytt uppstår ur intet upplever jag när jag pratar med någon som är utpräglad ateist. Jag kan inte räkna hur många gånger jag hört repliker som ”Det går inte att bevisa” eller ”Det är bara vidskepelse” eller ”Jag tror bara på naturvetenskapen”. Det som jag tycker är sorgligt med en sådan livshållning, det som gör att mitt intresse för samtal slocknar, är att den livshållningen är så stängd, så färdig, så kontrollerad. Som att leva i en tillsluten burk. Motsatsen till ett konstverk.
Om tillvaron vore så förutsägbar, som jag upplever att den styvnackade ateisten beskriver den, så skulle vi människor inte kunna sträcka oss efter något annat än det som vi för tillfället uppfattar som möjligt. Men det stämmer inte alls med min erfarenhet av människan.
Det måste vara oerhört torftigt att vara kristen i Sverige idag, om detta är representativ kvalité på prästers visdom. Sveriges radio borde hålla högre kvalité.

Hur dela en kaka i tre?

8 okt. 2017

Islam för den politisk inkorrekte

Khaled Diad har skrivit boken Islam for the Politically Incorrect.
With Islam one of the most controversial, misunderstood and polarising issues of our time, the task of distinguishing the truth from the post-truth, and presenting alternative perspectives rather than alternative facts has become more urgent than ever.
This highly readable and inevitably controversial book deals with all the hot topics relating to Islam, tackling them uncompromisingly and head on. Whether it is the status of Muslim women, Islamic violence, fundamentalism, fanaticism, freedom or even the clash of civilisations, this book’s thematic chapters take you on an in-depth tour of Islam – its people, politics, history, culture, philosophy and mind-spinning diversity. Along the way, we stop off for cultural coffee breaks and sip on exquisite wines in the backstreet taverns of Islamic history.
Written by an atheist Arab of Muslim upbringing, this book is politically incorrect in its purest sense. It seeks to reveal the truth about Islam, unencumbered by anti- or pro-Islamic dogma, partisan interests or the growing 'us' and 'them' discourse.

7 okt. 2017

Likställ religiösa och sekulära livsåskådningar!

Christer Sturmark och andra debattörer skriver på SvD Debatt:
Just nu pågår statens utredning av formerna för ekonomiskt stöd till trossamfund under ledning av Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande i socialdemokraternas Tro och solidaritet. Regeringen har i direktiven bett utredaren att särskilt belysa hur lagen om stöd till trossamfund kan bli konfessionsneutral.
Ett krav för stöd är i dag bl a att trossamfund bedriver gudstjänst. Det har man emellertid i praktiken frångått när man beviljat Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd bidrag. Trots att buddhismen inte omfattar någon gudstro har Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) bedömt att buddhismen tror på en ”gudomlig och transcendent verklighet” och att vissa av dess ceremonier med attribut som tempelklockor, rökelse och åkallan av ett slags helgongestalter kan liknas vid guds­tjänster i lagens mening. Med en sådan tillämpning av bestämmelserna kan till exempel förbundet Humanisterna inte komma ifråga som bidragstagare.
En sekulär stat som Sverige bör rimligen behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, buddhism likaväl som sekulär humanism. Att utredningen skulle landa i att livsåskådningar som traditionellt definieras som religioner fortsättningsvis ska särbehandlas positivt jämfört med sekulära livsåskådningar förefaller inte logiskt.
Läs hela artikeln på humanisterna.se

Vad är massa

Överallt omkring oss finns det materia som har en massa. Men vad är detta egentligen? Jim Baggott förklarar.

6 okt. 2017

Christof Koch om vetenskapsfilosofi

Språkets kraft

På Bokmässan intervjuades Theodor Kallifatides om hans bok Ännu ett liv, en filosofisk skrift om minnet, språket, kärleken och tidens gång. Samtalsledare är KG Hammar. Kallifatides avslutande resonemang om yttrandefrihet upprör nog en del.

5 okt. 2017

Daniel Dennett om vetenskapsfilosofi

Debatt om sekularism

Andrew Copson och Peter Hitchens debatterade sekularism i Unbelievable? (Premier Christian Radio).

4 okt. 2017

Alison Gopnik om vetenskapsfilosofi

Vänsterdocenten

Under Bokmässan intervjuades Torbjörn Tännsjö av KG Hammar. I bok Vänsterdocenten frågar Tännsjö sig hur de idéer som han en gång tog strid för växt fram och hur de bäst kan förvaltas i vår tid. I slutet av intervju diskuteras i korthet Gud och moralisk realism.

3 okt. 2017

Satanisterna är the Good Guys

Lucien Greaves intervjuas av Tucker Carlson, på Fox New, vilken avslutar med "crawl back into your hole."

Här de sju fundamentala lärosatser the Satanic Temple har:
One should strive to act with compassion and empathy towards all creatures in accordance with reason.
The struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions.
One’s body is inviolable, subject to one’s own will alone.
The freedoms of others should be respected, including the freedom to offend. To willfully and unjustly encroach upon the freedoms of another is to forgo your own.
Beliefs should conform to our best scientific understanding of the world. We should take care never to distort scientific facts to fit our beliefs.
People are fallible. If we make a mistake, we should do our best to rectify it and resolve any harm that may have been caused.
Every tenet is a guiding principle designed to inspire nobility in action and thought. The spirit of compassion, wisdom, and justice should always prevail over the written or spoken word

(Detta youtubeklipp saknar Carlsons avslutande kommentar. Sök på Youtube.)

"Det går ut över nyfikenheten"

Vetenskap och folkbildning bjöd på Bokmässan in Lena Andersson och Magnus Norell. De talade om samtidens diskussionsklimat och hur det går ut över nyfikenheten, kunskap och upplysning.

Se del 1 nedan, sedan del 2 och del 3.

2 okt. 2017

Humanister reagerar på masskjutningen i Las Vegas.

Roy Speckhart, Executive Director för American Humanist Association, reagerar på det terrorartade massmordet i Las Vegas:
David Silverman, president för American Atheist, har uttalat sig:
My heart breaks for the victims of this horrendous act of violence and for their families and loved ones. I offer my deepest condolences and support to everyone affected by this devastating tragedy. Our community mourns with you and stands ready to support you as you begin the process of recovery from this senseless act.
To community leaders and organizers, I urge you to ensure that all members of the community are included in the grieving and the response to Sunday’s events. When organizing remembrances, vigils, and memorials, please remember that the atheists and other non-believers in your community are mourning too. While some find comfort in words about “God’s plan” or that victims are “with God,” for others, these words will—at best—ring hollow and—at worst—deepen their grief.
We simply ask that you include your entire community in your response. Reach out to atheist and humanist chaplains or leaders for assistance. Include representatives from as many faith traditions as possible, but I implore you, do not exclude the quarter of Americans who are part of no religion.

Religions- och övertygelsefrihet

Ahmed Shaheed var maldivisk diplomat och politiker, samt expert på mänskliga rättigheter. 2016 utsågs han till FN:s Speciella rapportör för religion- och övertygelsefrihet. I augusti talade han vid internationella humaniströrelsens (IHEU) generalförsamling i London.
"Generally religion and humani rights have uncomfortable faith, the only time perhaps religion, broadly understood, has a good faith is in humanist conception, because it's in the human rights frame work."
"When humanists are attacked, they are attacked far more viciously and brutaly and in other cases."

1 okt. 2017

De saligas ängder

På bokmässan intervjuades humanisten PC Jersild om sin senaste bok Tivoli.
"Kinesiska investerare förvandlat Gröna Lund till ett exklusivt seniorboende med karaoke, bingo och andra nöjen. Dessutom ingår en livförsäkring med 100 års garanti."
Intervjuaren Dan-Erik Sahlberg beskriver Jersilds författarskap som "en alldeles unik blandning av dels en skarp blick för det vardagliga, parat med vetenskap, samhällskritik och satir."

Hur möta muslimska konvertitet

Imtiaz Shams leder organisationen Faith to Fatihless, vilka samarbetar med Humanist UK.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se