23 juni 2018

Öppet svar till Ulricehamns Tidnings avgående chefredaktör Henrik Erickson från tidigare medlem i Jehovas Vittnen

Jag (och säkert många andra tidigare medlemmar av gruppen Jehovas vittnen) fick ett snett leende på läpparna samtidigt som vi höll på att sätta kaffet i vrångstrupen av frågan i tisdagens UT, om det skullevara okej om Ulricehamns skolor höll avslutning i den ”största och fräschastesamlingslokalen i Ulricehamn”, Rikets Sal.
Varom leendet? 
Jo, frågan i sig visar (med all respekt för ditt övriga kunnande, Henrik Erickson) den fullständiga brist på insikt som samhället, myndigheter och privatpersoner har, i den slutna gruppen Jehovas vittnen. Dels vad som försiggår med barn bakom deras stängda dörrar och dels deras syn på det vi kallar ”samhället”. 
I så korta ordalag jag kan: 
Samhället utanför gruppen kallas ”Världen, eller Satans onda världsordning” och är dömd till förintelse i det krig, som Jehovas vittnen hoppas på ska komma så fort som möjligt, nämligen Harmageddon. 
Harmageddon är det krig jag och de andra föräldrarna inom Jehovas vittnen undervisade våra barn om. Mina egna barn har, som vuxna berättat om den skräck och vånda de kände inför tanken att inte ”hålla måttet” den dag Harmageddon kommer. Min dotter SPRANG till exempel hem från skolan varje dag, i skräck för att inte hinna hem om Harmageddon skulle komma.
Såren mina barn fick varje gång de tvingades sitta ned i klassen när alla andra stod upp och sjöng för födelsedagsbarn, nationalsången eller sånger i samband med olika traditioner, var något jag, i min fanatism inte hade en aning om. Mycket mindre alla välmenande lärare, som kände att de ju måste följa Lagen om Religionsfrihet. Religionsfrihet för vem? Ja, inte för barnen i alla fall. 
Skolavslutningar i kyrkan, eller någon annan religiös lokal, som till hör ”Satans falska religion”, tillåter inte Jehovas vittnen sina barn vara med i och jag kan bara inse den naiva okunskap som döljer sig i frågan att de skulle öppna sin egen heliga Rikets Sal för en så ”värdslig” tilldragelse som en skolavslutning är i deras ögon. 
Jag vill passa på att nämna att vi är några tidigare Jehovas vittnen som anmält det lagbrott, som Jehovas vittnen kommer att göra sig skyldiga till i samband med deras stora konvent i Stockholm, Malmö och Sundsvall i sommar: De kommer att visa en film med ett mycket manipulativt budskap UTAN att ha skickat in filmen till Statens Mediaråd för granskning, som det är lag på. Barn i alla åldrar kommer att indoktrineras med den här filmen, som säkert skulle få 15 - årsgräns eller kanske helt stoppas. 
Som myndighet kan Statens Mediaråd inte polisanmäla men de har i alla fall underrättat polisen om händelsen och även kontaktat de styrande inom Jehovas vittnen.
Förutom detta vill jag upplysa om vad som försiggår på Rikets Sal annars: på alla de vuxenmöten som hålls där tvingas barnen sitta i timmar vecka ut och vecka in, med krav på att vara uppmärksamma. En av Jehovas vittnens animerade ”barnfilmer” innehåller förtäckt dödshot om barnen inte lyssnar och sitter stilla.
 
Så skolavslutning i Rikets Sal? Jag lovar att äta upp min hatt den dag det skulle bli verklighet! Det skulle också vara ännu ett bevis för Jehovas vittnens barn på hur samhället varken ser eller hör hur deras situation verkligen ser ut. I dagens Sverige. 
Rosie Carlmark, tidigare medlem av Jehovas vittnen i 19 år
Rättelse: Myndigheten statens medieråd har inte kontaktat organisationen Jehovas Vittnen. Däremot har myndigheten kontaktat polisen två gånger under april och maj månad i år med anledning av misstänkt lagöverträdelse i samband med sammankomsterna.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se